Mediatize

“Mediatize” er en sammentrækning af ordene “Media” og “Digitize”.

Vores formål er at være det bindeled der gør, at ældre medier kan bruges i en digital verden.

Vores passion er analoge videoformater – så det er primært denne form for medier vi beskæftiger os med. Men det kunne i princippet også dreje sig om billedkunst, lydoptagelser eller værker på skrift, der behøver en transformation til det moderne digitale domæne.

Historisk betydning:

Mediatize er en nyfortolkning af det gamle engelske ord “mediatise” (med “s”), som går helt tilbage til romerriget, et ord som historisk set har en lidt negativ historie:
tr.v.me·di·a·tised, me·di·a·tis·ing, me·di·a·tis·es
To annex (a lesser state) to a greater state as a means of permitting the ruler of the lesser state to retain title and partial authority.

De gamle romere tog altså noget der var nogle andres ejendom – men lod de oprindelige ejere bevare f.eks. brugsretten til noget, de før havde ejendomsret til. F.eks. hvis en bonde før havde ejet en kornmark, så erklærede romerne, at denne mark nu var deres ejendom, men at bondemanden der før havde ejet marken, stadig havde retten til at dyrke korn på marken. Fordelen for bondemanden skulle så være, at han indgik i et større fællesskab af bønder, som stadig kunne dyrke korn på deres marker, men, at hvilke kornsorter de skulle dyrke blev bestemt fra centralt hold, hvor man havde overblik over hvilke kornsorter der var efterspurgt, så den enkelte bonde ikke risikerede at dyrke korn som der var overskud af på markederne.

I teorien var det en fordel for kornbonden, på denne måde at blive “mediatiseret”. I praksis … not so much.

Moderne mediatisering:

Mediatize.dk ønsker at genopfinde mediatisering på en måde der udelukkende indebærer fordele for den oprindelige “ejer”. Dette betyder, at mediatise.dk kun vil facilitere transformering af vores kunders indhold, og på intet tidspunkt i processen vil overtage evt. rettigheder til det mediatiserede materiale.

Som ejer af videooptagelser, vil du som kunde hos os altid beholde alle rettigheder du måtte have til materialet ved indlevering. Vi producerer og leverer bare en kopi der kan bruges i en ny sammenhæng – den digitale tidsalder.

Vi gør det muligt for dig som er ejer af analoge videooptagelser, at bruge disse i en moderne digital sammenhæng – men vi overtager ikke nogle af dine rettigheder til at udnytte materialet, i løbet af processen.

Få et tilbud