Time Base Corrector - TBC

Den professionelle teknikers foretrukne værktøj til at rette op på videosignaler – din sikkerhed for kvalitet: 

Time base correction er en teknik der eliminerer eller reducerer fejl der opstår som følge af mekanisk ustabilitet i analoge medier m.m.

Hvad gør en TBC?

I praksis betyder time base correcting, at man sender det analoge videosignal igennem et elektronisk kredsløb der digitaliserer hvert enkelt billede og sender det ud igen, renset for de analoge afvigelser der uvægerligt vil opstå ved ren analog afspilning.

Man kan populært sige, at man skiller billedet i alle dets enkeltdele og samler det igen – nu bare fuldstændigt klippestabilt. Når man har de enkelte dele af billedet adskilt, har man samtidigt mulighed for at justere på parametre som lys, contrast og farvemætning, før man samler det igen.

Drop Out Compensator

DOC – Drop Out Compensator er en teknik hvor man udnytter at man har billedet gemt digitalt, så man altid har det foregående billede “på lager”.

Man måler så på det indkomne signal, og hvis systemet detekterer “drop out” i signalet, erstatter man den linie i TV-billedet hvor man har et udfald, med den foregående linie. Da det kun er en lille del af billedet der erstattes, vil man typisk ikke kunne se at denne del er ændret, hvorimod man kan se et drop put som en vandret stribe i billedet – denne stribe slipper man for med en drop out compensator. 

Hos Mediatize har vi et rigt udvalg af professionelle TBC’ere, som vi benytter til at rette signalerne op -på de analoge videoafspillere der ikke har indbygget TBC – før vi sender signalet videre til digitalisering.

Dette betyder at de videosignaler vi digitaliserer altid er i højest mulige kvalitet.

Vi opnår derfor roligere og mere naturtro digitaliseringer af selv ældre og falmede optagelser, end man vil opnå ved bare at digitalisere signalet direkte fra en analog afspiller og ind i en computer.

Kvalitetskontrol

For at sikre at videosignalet ikke overstyres undervejs når vi behandler det, moniterer vi altid signalet under digitalisering med professionelle måleinstrumenter – i fagsproget Waveform-monitor (sort/hvid signal) og Vector-scope (farvesignal).

Få et tilbud