Time base corrector -TBC

Time base correction er en teknik der eliminerer eller reducerer fejl der opstår som følge af mekanisk ustabilitet i analoge medier.

I praksis foregår dette ved, at man sender det analoge videosignal igennem et elektronisk kredsløb der digitaliserer hvert enkelt billede og sender det ud igen, renset for de analoge afvigelser der uvægerligt vil opstå ved ren analog afspilning.

Man kan populært sige, at man skiller billedet i alle dets enkeltdele og samler det igen – nu bare fuldstændigt klippestabilt. Når man har de enkelte dele af billedet adskilt, har man samtidigt mulighed for at justere på parametre som lys, contrast og farvemætning, før man samler det igen.

I professionelle analoge videomiljøer er brug af TBC’er (Time base correctors) en forudsætning for at opnå den højest mulige kvalitet, og mange professionelle videoafspillere er derfor enten født med indbyggede TBC’er, eller forberedt for at signalet viderebearbejdes af en TBC.

Hos Mediatize har vi et rigt udvalg af professionelle TBC’ere, som vi benytter til at rette signalerne fra vores analoge videoafspillere op, før vi sender signalet videre til digitalisering. Dette betyder, at de signaler vi digitaliserer altid er i den højest mulige kvalitet og vi derfor opnår roligere og mere naturtro digitaliseringer af selv ældre og falmede optagelser, end man vil opnå ved bare at digitalisere signalet direkte fra en analog afspiller og ind i en computer.

Læs mere om Time base correction (engelsk) her.